Familjen åker på utfärd tillsammans. Barnet lär sig att röra sig säkert vid vatten.

Valikko

Utfärd till stranden


Målsättning:

Familjen åker på utfärd tillsammans. Barnet lär sig att röra sig säkert vid vatten.

Beskrivning:

Familjescoutgruppen åker på utfärd till en å-, sjö- eller havsstrand.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Längd 1 - 4 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren tar på förhand reda på en lämplig destination för utfärden. Hen ser till att deltagarna är utrustade på bästa sätt. Ledaren ska ta hand om resans säkerhet och samtidigt uppmuntra vuxna att låta barnen experimentera nära vattnet säkert och tryggt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uteliv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga