Familjemedlemmarna kan enligt sin egen åldersgrupp tryggt hantera en slidkniv.

Valikko

Använda kniv


Målsättning:

Familjemedlemmarna kan enligt sin egen åldersgrupp tryggt hantera en slidkniv.

Beskrivning:

Familjens medlemmar övar sig att använda en slidkniv på ett tryggt och säkert sätt, enligt sin egen ålder.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Längd 1 – 2 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren tar med sig tillräckligt många slidknivar, eller ser till att familjerna har med sig egna knivar. Ledaren tar också med sig material som man kan tälja i av, och ser till att det finns första hjälpen utrustning med på mötet. Ledarens uppgift är att se till att varje vuxen kan hantera kniven tryggt och sedan hjälpa sitt barn att förstå hur man tryggt hanterar en kniv.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utfärd

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga