Familjen kan tillsammans resa ett tält eller ett vindskydd.

Valikko

Att resa ett tält


Målsättning:

Familjen kan tillsammans resa ett tält eller ett vindskydd.

Beskrivning:

Familjen övar att sätta upp och ta ner vanliga bivacker (tält eller vindskydd). Ett vindskydd passar till exempel bra till familjescoutgruppens möten eftersom det är en lämplig plats att äta sin matsäck och leka i.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Längd 1 – 2 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren ansvarar för att det finns tillräckligt många bivacker på mötet, så att alla familjer får prova på att sätta upp och ta ner en bivack. Lämpliga bivacker att öva med är till exempel vindskydd, vandringstält eller familjernas egna tält. Ledaren ser också till att det finns färdiga jordkilar att sätta upp bivackerna med, eller verktyg för att göra sådana. Ledaren uppmuntrar till samarbete inom familjen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utfärd

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga