Familjen kan på ett säkert sätt tända en brasa.

Valikko

Att tända en brasa


Målsättning:

Familjen kan på ett säkert sätt tända en brasa.

Beskrivning:

Familjen hugger vedklabbar i lämplig storlek, gör i ordning tände eller letar efter tände i naturen. Familjen tänder och släcker slutligen brasan på ett säkert sätt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Längd 1 – 2 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att det finns vedträ och tändstickor på plats. Hen ser till att ha med sig en yxa, såg och knivar. Ledaren informerar familjerna om säkerhet som bör beaktas innan uppgörande av öppen eld. Hen instruerar även deltagarna om vilken slags brasa det lönar sig att bygga. Ledaren uppmuntrar familjerna att involvera barnen i lämpliga uppgifter (att använda kniv, att hämta tände, att tända en tändsticka etc.).

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utfärd

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Familjen bygger en brasa med i princip för stora vedklabbar så att de vuxna får klyva veden och barnen får se hur vedklabbar blir till.

Var och en hittar lämplig pinne åt sig, som man kan grilla marshmallows med. Den vuxna hjälper barnet att tälja pinnen så att den blir vass.

Att bygga en brasa passar bra för så gott som alla mellanmålspauser. Man kan t.ex. låta en familj åt gången ansvara för att tända brasan tillsammans med ledaren.

Lägg till tips

Bifoga