Familjen tillreder mat tillsammans på utfärden.

Valikko

Familjescoutens utfärdsmat


Målsättning:

Familjen tillreder mat tillsammans på utfärden.

Beskrivning:

Familjen övar sig att laga en måltid på stormkök eller över öppen eld.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Längd 1 – 2 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren handleder familjerna i planeringen av måltiden och koordinerar införskaffandet av ingredienserna. Ledaren ser till att det finns tillräckligt många stormkök, eller att någon ur gruppen gör upp en eld att laga maten vid.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utfärd

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga