Familjen deltar med kåren i en utfärd som innehåller en övernattning. Familjen vet vad man gör på en scoututfärd.

Valikko

Övernattningsutfärd med kåren


Målsättning:

Familjen deltar med kåren i en utfärd som innehåller en övernattning. Familjen vet vad man gör på en scoututfärd.

Beskrivning:

Familjescoutgruppen deltar med kåren i en utfärd som innehåller en övernattning. Familjescoutgruppen har sitt eget program på utfärden och deltar också i det gemensamma programmet med kårens andra scouter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Längd en natt
Ledarens uppgift: Ledaren fungerar som en länk mellan familjescouterna och den övriga kåren. Ledaren funderar på vilket sätt familjescoutgruppen deltar i utfärden. (Räcker sovplatserna till alla? Deltar familjescoutgruppen bara under dagen?)  Ledaren ser till att varje familj får en inbjudan av kåren till utfärden. Vid behov förklarar ledaren grundläggande scoutbegrepp och går igenom scoututrustningen som står i inbjudan. Ledaren ser till att kårens övriga ledare vet om att familjescouter deltar i utfärden samt deras förhållande t.ex. gällande tidtabell. Ledaren planerar på förhand i vilka gemensamma aktiviteter familjescouterna deltar och när de har sitt eget program. Det är bra att komma ihåg att skilja på vargunge- och familjescoutprogrammet, så att familjescoutdeltagare som fortsätter vidare till vargungarna får uppleva nya utmaningar i framtiden. Ledaren planerar utfärdsprogrammet tillsammans med de vuxna i familjescoutgruppen. Under utfärden går ledaren igenom vad som händer under utfärden och varför.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utfärd

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga