Familjen övar på att återvinna.

Valikko

Återvinning


Målsättning:

Familjen övar på att återvinna.

Beskrivning:

Familjen bekantar sig med återvinning och sortering.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Längd 1 – 2 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att nödvändigt material finns till hands på mötet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vardagsliv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Familjescoutgruppen övar på avfallssortering i praktiken. Ledaren ser till att det finns olika sorters avfall och sopor på plats. Gruppen övar på att återvinna ifrågavarande avfall på rätt sätt.

Familjen kan ta med sig sopor, som de upplever som svåra att sortera, till mötet. På mötet kan man tillsammans fundera över vad som ska göras med avfallet.

Familjescoutgruppen pysslar med återvinningsmaterial. Exempelvis på Pinterest hittar man många olika pysseltips med återvinningsmaterial.

Bjud till mötet in t.ex. ”roskispolisen” eller motsvarande återvinningsambassadör som kan berätta om avfallssortering och återvinning.

Familjescoutgruppen övar på avfallssortering i praktiken. Ledaren ser till att det finns olika sorters avfall och sopor på plats. Gruppen övar på att återvinna ifrågavarande avfall på rätt sätt.

Familjen kan ta med sig sopor, som de upplever som svåra att sortera, till mötet. På mötet kan man tillsammans fundera över vad som ska göras med avfallet.

Familjescoutgruppen pysslar med återvinningsmaterial. Exempelvis på Pinterest hittar man många olika pysseltips med återvinningsmaterial.

På mötet bjuder man t.ex. in ”roskispolisen” eller motsvarande återvinningsambassadör.

Lägg till tips

Bifoga