Familjen övar på att återvinna.

Valikko

Återvinning


Målsättning:

Familjen övar på att återvinna.

Beskrivning:

Familjen bekantar sig med återvinning och sortering.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Längd 1 – 2 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att nödvändigt material finns till hands på mötet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vardagsliv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga