Familjen kan röra sig på isen på ett säkert sätt.

Valikko

Att röra sig på isen


Målsättning:

Familjen kan röra sig på isen på ett säkert sätt.

Beskrivning:

Familjen övar tillsammans på hur man räddar någon som går genom isen och lär sig vad som kännetecknar svag is.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Längd 1 - 4 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att behövlig utrustning finns på plats. Hen uppmuntrar familjescouterna att delta i övningen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vardagsliv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Familjescoutgruppen provar att använda isdubbar t.ex. vid skridskobanan. Ledaren ser till att det finns tillräckligt många isdubbar. Gruppen kan också snickra ihop egna isdubbar.

Gruppens samlas nära ett vattendragLedaren tar med sig en bild där platser med svag is är utmärkta. Gruppens uppgift är att med hjälp av bilden identifiera de platserna i naturen där isen är svag. För att identifiera dessa ställen kan man t.ex. ta hjälp av en kikare.

Familjescoutgruppen provar att använda isklyvare. Ledaren ser till att det finns tillräckligt många isklyvare. Familjescoutgruppen provar att använda isklyvare t.ex. Vid skridskobanan. Gruppen kan också snickra ihop egna isklyvare.

Farliga platser. Gruppens samlas nära ett vattendrag. Ledaren tar med sig en bild där platser med svag is är utmärkta. Gruppens uppgift är at med hjälp av bilden identifiera de platserna i naturen där isen är svag. För att identifiera dessa ställen kan man t.ex. ta hjälp av en kikare.

Lägg till tips

Bifoga