Familjen kan röra sig på isen på ett säkert sätt.

Valikko

Att röra sig på isen


Målsättning:

Familjen kan röra sig på isen på ett säkert sätt.

Beskrivning:

Familjen övar tillsammans på hur man räddar någon som går genom isen och lär sig vad som kännetecknar svag is.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Längd 1 - 4 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att behövlig utrustning finns på plats. Hen uppmuntrar familjescouterna att delta i övningen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vardagsliv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga