Familjen kan handla i nödsituationer. Barnet kan be om hjälp. Den vuxna kan använda en brandfilt.

Valikko

Brandsläckning


Målsättning:

Familjen kan handla i nödsituationer. Barnet kan be om hjälp. Den vuxna kan använda en brandfilt.

Beskrivning:

Familjen förbereder sig för nödsituationer för att göra sig redo om någonting händer. Familjen övar brandsläckning

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Längd 1 – 2 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren bjuder in en person som är insatt i brandsläckning. Ledaren ska se till att det finns tillräcklig träningsutrustning tillgänglig för släckning.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vardagsliv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga