Familjen kan handla i nödsituationer. Barnet kan be om hjälp. Den vuxna kan använda en brandfilt.

Valikko

Brandsläckning


Målsättning:

Familjen kan handla i nödsituationer. Barnet kan be om hjälp. Den vuxna kan använda en brandfilt.

Beskrivning:

Familjen förbereder sig för nödsituationer för att göra sig redo om någonting händer. Familjen övar brandsläckning

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Längd 1 – 2 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren bjuder in en person som är insatt i brandsläckning. Ledaren ska se till att det finns tillräcklig träningsutrustning tillgänglig för släckning.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vardagsliv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Om det inte är möjligt att samarbeta med en brandstation eller FBK kan man med öva på att släcka en utomhuseld i en kastrull med en brandfilt. Kom ihåg att noga beakta säkerheten!

Gör en brandövning i till exempel kårlokalen; bekanta er med kårlokalens utrymningsplan, eller diskutera er fram till den tillsammans, bestäm en samlingspunkt, öva på att krypa ut ur kårlokalen, räkna in alla, diskutera brandalarmet och förklara att ljudet i sig inte är farligt.

Familjescoutgruppen samarbetar med en lokal FBK: barnen kan öva på att använda brandsläckare, de vuxna kan öva på att använda en brandfilt. Gruppen kan om möjligt prova brandbilens slang och bekanta sig med bilens övriga utrustning.

Familjen besöker räddningscentralen för att bekanta sig med den.

Lägg till tips

Bifoga