Familjen kan larma hjälp i nödsituationer. Barnet kan sätta på ett plåster på rätt sätt. Den vuxna kan handla i de vanligaste första hjälpen-situationerna där barn behöver hjälp.

Valikko

Första hjälpen för hela familjen


Målsättning:

Familjen kan larma hjälp i nödsituationer. Barnet kan sätta på ett plåster på rätt sätt. Den vuxna kan handla i de vanligaste första hjälpen-situationerna där barn behöver hjälp.

Beskrivning:

Familjen förbereder sig för första hjälpen- och nödsituationer för att vara redo om någonting händer. Typiska första hjälpen-situationer kan vara: sår, bulor, främmande föremål i näsan, förgiftning (rengöringsmedel, läkemedel, krukväxter), brännskador och näsblod. Det är också viktigt att kunna veta när man behöver gå till läkaren och när man bör ringa 112.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Längd 1 – 2 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att nödvändig utrustning finns på plats (t.ex. plåster). Hen ser också till att barnen inte leker med utrustningen. Berätta alltså inte för barnen att man kan stoppa in verktyg i näsan eller var mediciner förvaras. Det kan även vara bra att dela upp gruppen så att barn och vuxna får bekanta sig med utrustningen skilt för sig.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vardagsliv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga