Roverscouten bygger en egen identitet och ett förhållande till religion. Roverscouten kan berätta om sin egen inställning till religion. Hen kan arrangera ett tillfälle för stilla kontemplation enligt sin egen livsåskådning.

Valikko

Andlighet och reflektion

Roverscouten bygger en egen identitet och ett förhållande till religion. Roverscouten kan berätta om sin egen inställning till religion. Hen kan arrangera ett tillfälle för stilla kontemplation enligt sin egen livsåskådning.

Roverscouten stillar sig på eget vis. Hen bekantar sig med ett främmande sätt att utöva religion. Roverscouten fördjupar sig i hurudana yrken och frivilligarbeten som förknippas med religion.

Valbara