Roverscouten vågar kasta sig in i nya och okända situationer och framföra sina egna synpunkter kring svåra ämnen.

Valikko

Andakt eller stillhet


Målsättning:

Roverscouten vågar kasta sig in i nya och okända situationer och framföra sina egna synpunkter kring svåra ämnen.

Beskrivning:

Roverscouten vågar kasta sig in i nya och okända situationer och framföra sina egna synpunkter kring svåra ämnen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: katsomustaidot organisointitaidot visiointitaidot
Ledarskapsfärdighet: Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: Livsåskådning toisten-kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren hjälper till med att hitta ett lämpligt evenemang. Lotsen hjälper roverscouten med att genomföra andakten eller tillfället för stilla kontemplation. Hen ger stöd åt roverscouten i dennas funderingar och uppmuntrar roverscouten att sätta en egen prägel på genomförandet. Lotsen ser också till att aktiviteten är av lämplig storlek för roverscouten. Meningen är att roverscouten lär sig något nytt av aktiviteten. Lotsen ser till att roverscouten får feedback efteråt och reflekterar över hur evenemanget beaktade deltagarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Andlighet och reflektion

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga