Roverscouten bygger upp sin egen identitet och stärker sin övertygelse.

Valikko

Att arbeta i ett trossamfund


Målsättning:

Roverscouten bygger upp sin egen identitet och stärker sin övertygelse.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med olika religiösa yrken eller förtroendeuppdrag genom diskussion eller genom att följa med arbetet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: arjen-taidot katsomustaidot
Ledarskapsfärdighet: Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: toisten-kunnioittaminen yhteiskunnallinen-vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Lotsen uppmuntrar roverscouten att ta kontakt med en organisation som intresserar honom eller henne och ordna så att hen får komma och bekanta sig med arbetsuppgifterna. Efter att hen bekantat sig med dessa diskuterar lotsen och roverscouten upplevelserna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Andlighet och reflektion

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga