Roverscouten bygger upp sin egen identitet och klargör sin övertygelse. Hen uppskattar mångfald och förstår att det finns många olika slags människor och världsåskådningar. Roverscouten kan fungera tillsammans med olika människor.

Valikko

En åskådning som jag inte själv representerar


Målsättning:

Roverscouten bygger upp sin egen identitet och klargör sin övertygelse. Hen uppskattar mångfald och förstår att det finns många olika slags människor och världsåskådningar. Roverscouten kan fungera tillsammans med olika människor.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med någon främmande religion eller åskådning genom både källmaterial och växelverkande upplevelser. Roverscouten övar sig i att berätta om sin egen religion eller livsåskådning åt andra.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Katsomustaidot Moninaisuus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Maailmankatsomus Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan arrangera en gemensam kväll åt hela roverscoutpatrullen. Där bekantar man sig med religioner och åskådningar som är främmande för roverscouterna. Om roverscouterna själva eller någon från deras vänskapskrets representerar olika åskådningar kan patrulledaren ordna en kväll där alla i sin tur får berätta om sina egna åskådningar. Lotsen uppmuntrar roverscouten att ta kontakt med en organisation som intresserar honom eller henne och stämma en träff. Efteråt bör lotsen diskutera med roverscouten om hans eller hennes erfarenheter.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Andlighet och reflektion

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga