Roverscouten lägger märke till sina inkomster och utgifter och kan relatera dem såväl kort- som långsiktigt till framtiden. Roverscouten sätter upp personliga mål för att hålla sin ekonomi i skick.

Valikko

Min ekonomiska situation


Målsättning:

Roverscouten lägger märke till sina inkomster och utgifter och kan relatera dem såväl kort- som långsiktigt till framtiden. Roverscouten sätter upp personliga mål för att hålla sin ekonomi i skick.

Beskrivning:

Roverscouten gör upp en personlig budget och ekonomiplan. Roverscouten börjar med att undersöka sin nuvarande utgift-inkomstsituation eller genom att följa upp sin konsumtion under en månad. Sedan bygger roverscouten upp en budget åt sig själv för en lämplig tidsperiod och tar sin livssituation och eventuella förändringar i den i beaktande. Roverscouten följer upp budgetens förverkligande och reflekterar över nödvändiga förändringar i sina konsumtionsvanor.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Talous
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren samlar tips för att göra upp en budget. Hen stöder och uppmuntrar de andra roverscouterna att försöka sig på lite krångligare saker. Lotsen stöder roverscouten i uppgörandet av budgeten samt ger tips och anmärkningar om eventuella risker och förändringar i levnadsvanorna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Egen ekonomi

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga