Roverscouten förstår sin roll som förebild i all verksamhet. Hen är medveten om skillnaden mellan rätt och fel när hen gör sina val. Hen handlar enligt sina egna etiska regler i det vardagliga livet.

Valikko

Etik i vardagen

Roverscouten förstår sin roll som förebild i all verksamhet. Hen är medveten om skillnaden mellan rätt och fel när hen gör sina val. Hen handlar enligt sina egna etiska regler i det vardagliga livet.

Roverscouten granskar sitt eget och andras uppförande och val i förhållande till scoutingens och egna värderingar. Roverscouten strävar till att vid behov förändra sitt agerande till ett mera etiskt hållbart. 

Valbara