Roverscouten förstår regler som hör till olika arbetsuppgifter och varför de finns till. Hen bekantar sig med den betydelse de har för jämställdheten inom samhället.

Valikko

Etiska regler inom olika yrken


Målsättning:

Roverscouten förstår regler som hör till olika arbetsuppgifter och varför de finns till. Hen bekantar sig med den betydelse de har för jämställdheten inom samhället.

Beskrivning:

Roverscouten tar reda på olika yrkens etiska regler, arbetsplatsernas uppförandekod och exempelvis kvalitets- och miljösystemspolitik. Hen funderar över vad man strävar efter med dem och hur de styr verksamheten. Roverscouten hittar på olika oklara eller oförutsägbara situationer och strävar till att lösa dem enligt instruktionerna. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Katsomustaidot Kestävä kehitys
Längd muutama tunti
Mål för fostran Maailmankatsomus Yhteisöön kuuluminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att ta hand om de nödvändiga arrangemangen för att genomföra aktiviteten. Lotsen hjälper roverscouterna att på förhand välja ut ett passande sätt att genomföra aktiviteten. Hen handleder roverscouterna i att göra upp tillräckligt utmanande frågor och styra in dem på djupare reflektioner. När roverscouten har genomfört aktiviteten ber lotsen ännu honom eller henne att samla och presentera sina tankar. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Etik i vardagen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga