Roverscouten kan värdera skälen till sina beslut och förändra dem vid behov. Hen känner till den inverkan som scoutprincipen haft på hans eller hennes liv. Roverscouten anpassar sin egen verksamhet och sina konsumtionsvanor till den rådande situationen i världen.

Valikko

Min egen moral och etik


Målsättning:

Roverscouten kan värdera skälen till sina beslut och förändra dem vid behov. Hen känner till den inverkan som scoutprincipen haft på hans eller hennes liv. Roverscouten anpassar sin egen verksamhet och sina konsumtionsvanor till den rådande situationen i världen.

Beskrivning:

Roverscouten reflekterar över vardagliga val och orsaker till sina egna beslut. Roverscouten utmanar sig själv att se på saker ur flera synvinklar och letar efter argument till olika beslut. Roverscouten granskar hur scoutlöftet och –idealet framstår i valsituationer i olika livsskeden. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Katsomustaidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd 1 h
Mål för fostran Maailmankatsomus
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Om patrullen genomför aktiviteten tillsammans tar patrulledaren hand om de praktiska arrangemangen och möjliga förhandsarrangemang, exempelvis funderar ut påståendesatser. Lotsen ser till att allas åsikter blir hörda och att alla får uttrycka sin åsikt säkert. Lotsen vägleder och uppmuntrar till förändring av vanor om det verkar behövas. Lotsens uppgift är inte att framhäva sina egna åsikter. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Etik i vardagen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga