Roverscouten utmanar sig själv i vattenområden. Hen planerar och förverkligar ett lagom utmanande projekt i vattenmiljö. Roverscouten kan ta säkerhetsfaktorer i beaktande när hon eller han genomför projektet.

Valikko

Extrema vattendrag


Målsättning:

Roverscouten utmanar sig själv i vattenområden. Hen planerar och förverkligar ett lagom utmanande projekt i vattenmiljö. Roverscouten kan ta säkerhetsfaktorer i beaktande när hon eller han genomför projektet.

Beskrivning:

Roverscouten planerar och genomför eller deltar i en utmanande prövning i vattenmiljö. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Rohkeus Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd:
Målen för fostran: Förhållande till naturen Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledaren uppmuntrar patrullmedlemmarna gällande planering och utförande av projektet. Om patrullen genomför projektet tillsammans kan patrulledaren fungera som projektledare. Patrulledarens uppgift är att försäkra sig om att säkerhetsfrågor beaktas. Lotsen hjälper vid behov till att planera det praktiska genomförandet. Lotsen försäkrar sig om att roverscouterna beaktar säkerhetsfaktorer i plan

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Färdas på vatten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga