Roverscouten känner till grunderna i hur man seglar med en simpel segeljolle. Roverscouten vet hur vinden påverkar framfarten när den blåser från olika håll. Hen kan segla med jollen på ett säkert sätt och kan ordna en trygg jolleövning för yngre scouter.

Valikko

Jollesegling


Målsättning:

Roverscouten känner till grunderna i hur man seglar med en simpel segeljolle. Roverscouten vet hur vinden påverkar framfarten när den blåser från olika håll. Hen kan segla med jollen på ett säkert sätt och kan ordna en trygg jolleövning för yngre scouter.

Beskrivning:

Roverscouten övar sig att färdas med en enkel segeljolle på lämpligt vattenområde. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Organisointitaidot Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd päivä
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan antingen själv eller med hjälp av någon annan som har mera erfarenhet arrangera en jollesegling där  patrullen får prova på jollesegling. Lotsen hjälper vid behov till att skaffa fram jollar. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Färdas på vatten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga