Roverscouten utmanar sig själv i vattenmiljö. Hen planerar och genomför en minst sex dygn lång paddlingsutfärd eller långfärdsseglats. Under utfärden eller seglatsen gör roverscouten en undersökning om ett ämne som hen själv väljer. I planeringen beaktar hen säkerhetsfrågor.

Valikko

Långfärdssegling


Målsättning:

Roverscouten utmanar sig själv i vattenmiljö. Hen planerar och genomför en minst sex dygn lång paddlingsutfärd eller långfärdsseglats. Under utfärden eller seglatsen gör roverscouten en undersökning om ett ämne som hen själv väljer. I planeringen beaktar hen säkerhetsfrågor.

Beskrivning:

Roverscouten planerar och genomför endera en långfärdspaddling för Bäversvansmärket eller en långfärdsseglats som ger rätt att bära den Gyllene ratten på scoutskjortan. Som en del av projektet gör roverscouten en undersökning i valfritt ämne. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön På besök
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Vesillä liikkuminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledaren uppmuntrar patrullmedlemmarna gällande  planering och utförande av projektet. Lotsen hjälper vid behov till med att planera det praktiska utförandet. Lotsen ser till att roverscouterna beaktar säkerhetsfaktorer vid planeringen. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Färdas på vatten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga