Roverscouten behärskar en kanot eller kajak i olika förhållanden. Hen kan paddla säkert och ordna en trygg paddlingsutfärd. Roverscouten vet vilken specialutrustning man behöver på kanotutfärden och vilka krav den ställer på packandet.

Valikko

Paddling


Målsättning:

Roverscouten behärskar en kanot eller kajak i olika förhållanden. Hen kan paddla säkert och ordna en trygg paddlingsutfärd. Roverscouten vet vilken specialutrustning man behöver på kanotutfärden och vilka krav den ställer på packandet.

Beskrivning:

Roverscouten genomför en paddlingsutfärd med minst en övernattning

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Retkeily Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd viikonloppu
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan fungera som huvudarrangör för paddlingsutfärden eller leda den gemensamma planeringen. Patrulledaren delar i förväg ut uppgifter gällande förberedelserna. Hen försäkrar sig om att säkerhetsfrågor beaktas i planeringen (t.ex. flytvästar, anmälan om rutten, lampor). Lotsen kan stödja genom att hjälpa till med anskaffning av kanoter och val av rutt. Vid behov bekantar sig lotsen med roverscouternas utfärdsplan och försäkrar sig om att säkerhetsfaktorer beaktats i tillräcklig mån.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Färdas på vatten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga