Roverscouten kan leva sitt eget liv självständigt och kan fatta egna beslut om sitt liv. Hen förstår hur samhället fungerar och hur hen själv fungerar som en del av det. Roverscouten förstår hur man anpassar inköpen till de egna ekonomiska resurserna.

Valikko

Färdigheter i vardagen

Roverscouten kan leva sitt eget liv självständigt och kan fatta egna beslut om sitt liv. Hen förstår hur samhället fungerar och hur hen själv fungerar som en del av det. Roverscouten förstår hur man anpassar inköpen till de egna ekonomiska resurserna.

Roverscouten övar sig på färdigheter i vardagen som till exempel har med boende, jobbsökande eller fordon att göra. Meningen är att roverscouten ska välja en sådan aktivitet som hen mest behöver öva på för att uppnå målet. 

Valbara