Roverscouten känner till sina egna behov i avtalsärenden. Roverscouten vet hur man konkurrensutsätter avtal och vågar också göra det. Roverscouten förstår vad det innebär att förbinda sig till ett avtal.

Valikko

Avtalsdjungeln


Målsättning:

Roverscouten känner till sina egna behov i avtalsärenden. Roverscouten vet hur man konkurrensutsätter avtal och vågar också göra det. Roverscouten förstår vad det innebär att förbinda sig till ett avtal.

Beskrivning:

Roverscouten konkurrensutsätter sitt eget el-, internet-, försäkrings-, eller något annat avtal. Hen skriver en lista över sina egna behov och krav. Roverscouten bekantar sig med och jämför olika avtal via nätet eller genom att träffa försäljare / sakkunniga. Hen väljer det avtal som bäst motsvarar de egna kriterierna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: arjen-taidot Ekonomi
Ledarskapsfärdighet: Organisointitaidot
Längd:
Målen för fostran: ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Patrulledaren letar upp kontaktuppgifter till olika el-, internet-, och försäkringsleverantörer. Lotsen diskuterar med roverscouterna om avtal och berättar om sina egna erfarenheter.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Färdigheter i vardagen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga