Roverscouten kan lyfta fram sitt eget kunnande när hen söker jobb, hitta lediga arbeten och söka jobb på olika sätt. Hen förstår vad som ingår i ett arbetsavtal.

Valikko

Mot arbetslivet


Målsättning:

Roverscouten kan lyfta fram sitt eget kunnande när hen söker jobb, hitta lediga arbeten och söka jobb på olika sätt. Hen förstår vad som ingår i ett arbetsavtal.

Beskrivning:

Roverscouten letar efter tips för arbetsansökan och meritförteckning på nätet och försöker hitta en arbetsplats som verkar intressant. Hen skriver en arbetsansökan och en meritförteckning till en lediganslagen tjänst, eller alternativt uppdaterar sina gamla dokument. Roverscouten övar sig inför arbetsintervju för tjänsten hen sökt tillsammans med andra roverscouter eller med lotsen. Roverscouten bekantar sig med branschens kollektivavtal och med saker som bör underskrivas i arbetsavtalet. Hen bekantar sig även med fackförbundet. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma
Färdighetsområden Arjen taidot Talous Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren bokar in tider för träffar och tar med sig material för arbetsansökan och uppdatering av meritförteckningen. Lotsen kommenterar arbetsansökan och meritförteckningen samt håller arbetsintervjuövningar åt roverscouterna. Lotsen tipsar roverscouten i hur man kommer över eventuell frustration efter en misslyckad arbetssökning. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Färdigheter i vardagen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga