Roverscouten känner till hur ett bostadsaktiebolag fungerar. Hen deltar i bolagets verksamhet. Roverscouten gör en periodgranskning på sin lägenhet.

Valikko

Tak över huvudet


Målsättning:

Roverscouten känner till hur ett bostadsaktiebolag fungerar. Hen deltar i bolagets verksamhet. Roverscouten gör en periodgranskning på sin lägenhet.

Beskrivning:

Roverscouten deltar i bostadsaktiebolagets möte eller till exempel studentbostadsstiftelsens boendemöte. Hen gör en periodgranskning av sin egen lägenhet eller fastighet och utför det underhåll som behövs (exempelvis luftventiler, luktlås och motsvarande).

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Vaikuttaminen Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren tar reda på om patrullen har möjlighet att delta i exempelvis studentbostadsstiftelsens möte. Hen uppmuntrar andra att delta i sina egna boningsorters verksamhet. Patrulledaren sköter vid behov om att det finns en person som kan handleda i hur man underhåller sitt hem. Lotsen hjälper roverscouten att reflektera över hyres- och ägarboendets bra och dåliga sidor. Hen kan vid behov berätta om sina egna erfarenheter. Lotsen ser vid behov till att det finns en person på plats som kan handleda i hur man underhåller sitt hem.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Färdigheter i vardagen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga