Roverscouten förstår betydelsen av ett utvecklingssamtal. Hen kan lyfta fram sina egna styrkor och utvecklingsmöjligheter.

Valikko

Utvecklingssamtal


Målsättning:

Roverscouten förstår betydelsen av ett utvecklingssamtal. Hen kan lyfta fram sina egna styrkor och utvecklingsmöjligheter.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med utvecklingssamtal. Hen går igenom utvecklingssamtalsmallar exempelvis med hjälp av olika blanketter för utvecklingssamtal. Hen planerar ett utvecklingssamtal för sina egna ungdomar (t.ex. i ett projekt) eller deltar själv i ett utvecklingssamtal. Roverscouten reflekterar över sitt eget kunnande och sina utvecklingsmöjligheter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren letar upp information om utvecklingssamtal och olika underlag för utvecklingssamtal som man kan dra nytta av. Lotsen håller ett utvecklingssamtal t.ex. i samband med att man kontrollerar kompasskursen. Lotsen berättar om sina egna erfarenheter om utvecklingssamtal och ger om möjligt exempelvis sin egen arbetsplats utvecklingssamtalsmall som underlag för samtalet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Färdigheter i vardagen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga