Roverscouten kan använda sig av Folkpensionsanstaltens och arbets- och näringsbyråernas tjänster (TE-tjänster). Hen vet var man får information om stöd och sysselsättning. Roverscouten känner till betydelsen av de tjänster som staten erbjuder för sitt eget och andra människors liv.

Valikko

Välfärdsstatens tjänster


Målsättning:

Roverscouten kan använda sig av Folkpensionsanstaltens och arbets- och näringsbyråernas tjänster (TE-tjänster). Hen vet var man får information om stöd och sysselsättning. Roverscouten känner till betydelsen av de tjänster som staten erbjuder för sitt eget och andra människors liv.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med utbudet bland FPA:s och TE:s tjänster samt deras omfattning. Hen tar reda på hurudana tjänster som erbjuds för barnfamiljer, ungdomar, studeranden, arbetslösa, vuxna och åldringar samt hur tjänsterna skiljer sig från varandra.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Talous
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren bokar in möjliga besökstider eller förbereder genomförandet av aktiviteten. Lotsen hjälper roverscouten att förstå olika livssituationer och tjänster som man då kan vara i behov av.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Färdigheter i vardagen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga