Roverscouten behärskar grunderna i första hjälp och utvecklas på basis av sina egna kunskaper. Hen är färdig att vid behov dra nytta av sin kunskap i praktiken. Roverscouten förstår betydelsen av mental första hjälp. Roverscouten vet hur man går till väga vid svåra olyckor och plötslig död.