Roverscouten tar reda på sätt hur man handskas med allvarliga händelser.

Valikko

Att handskas med en allvarlig olycka


Målsättning:

Roverscouten tar reda på sätt hur man handskas med allvarliga händelser.

Beskrivning:

Roverscouterna reflekterar över sätt att handskas med dödsfall och andra allvarliga olyckor. De tar reda på vilka olika skeden som hör till hantering av allvarliga händelser och vad som händer i de olika skedena. Roverscouterna kan bekanta sig med ämnet genom skriftligt material eller på basis av egna erfarenheter. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Ta hand om sig själv katsomustaidot kaveritaidot vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan söka fram material som stöder aktivitetens utförande åt patrullen. Lotsen diskuterar döden och allvarliga olyckor med roverscouterna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Första hjälp

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga