Roverscouten kan göra upp en säkerhetsplan för ett evenemang. Hen kan välja de rätta första hjälp-redskapen som behövs med på evenemanget. Roverscouten fungerar som säkerhetsansvarig på ett evenemang.

Valikko

Första hjälp-ansvarig på ett evenemang


Målsättning:

Roverscouten kan göra upp en säkerhetsplan för ett evenemang. Hen kan välja de rätta första hjälp-redskapen som behövs med på evenemanget. Roverscouten fungerar som säkerhetsansvarig på ett evenemang.

Beskrivning:

Roverscouten väljer ett evenemang och ansvarar där för säkerheten och första hjälpen. Hen tar reda på vad som bör tas i beaktande när man organiserar första hjälpen för evenemanget samt vilka andra säkerhetsfaktorer som bör uppmärksammas. Roverscouten gör upp en säkerhetsplan för evenemanget. Hen samlar ihop nödvändig utrustning och fungerar själv som första hjälp-ansvarig.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Ensiapu Organisointitaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren uppmuntrar roverscouterna i utförandet av aktiviteten. Om patrullen gör aktiviteten tillsammans och ansvarar för ett större evenemang kan patrulledaren vara med och organisera arbetet. Lotsen handleder roverscouten i att ta i beaktande olika faktorer som påverkar säkerheten i uppgörandet av säkerhetsplanen. Lotsen kontrollerar säkerhetsplanen som roverscouten gjort upp.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Första hjälp

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga