Roverscouten identifierar sina egna kunskaper inom första hjälpen samt kompletterar och upprätthåller dem.

Valikko

Kurs i första hjälpen


Målsättning:

Roverscouten identifierar sina egna kunskaper inom första hjälpen samt kompletterar och upprätthåller dem.

Beskrivning:

Roverscouten utvärderar sina egna kunskaper inom första hjälpen. Utvärderingen kan göras exempelvis genom att jämföra första hjälp-kursens ämnesområden med det egna kunnandet. Roverscouten går en grund- eller fortsättningskurs i första hjälpen om hen inte redan gått en eller om det är länge sedan sist. Om roverscouten gått en kurs de senaste åren repeterar hen kursens innehåll.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Första hjälpen itsensa-johtamisen-taidot
Längd:
Målen för fostran: terveys-ja-turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledaren försäkrar sig om att varje medlem i patrullen reflekterar över sina egna kunskaper och fördjupar dem. Lotsen hjälper roverscouten att reflektera över sina egna kunskaper och handleder honom eller henne i att hitta en passande första hjälp-kurs.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Första hjälp

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga