Roverscouten känner till sätt att möta akuta krissituationer och kan ge mental första hjälp.

Valikko

Mental första hjälp


Målsättning:

Roverscouten känner till sätt att möta akuta krissituationer och kan ge mental första hjälp.

Beskrivning:

Roverscouten tar reda på vad mental första hjälp innebär och övar sig i att ge den. Hen reflekterar över hur man beaktar både akut första hjälp och mental första hjälp på olycksplatsen samt vilken betydelse den mentala första hjälpen har för offren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Första hjälpen vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: ihmissuhteet terveys-ja-turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att tillsammans med patrullen planera genomförandet av aktiviteten. Lotsen kan diskutera med roverscouterna om betydelsen av mental första hjälp för offren. Alternativt kan lotsen hjälpa patrullen att värva en sakkunnig inom ämnet som deltar i mötet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Första hjälp

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga