Roverscouten kan ge första hjälp samt lära ut sina kunskaper åt andra. Roverscouten drar nytta av sina första hjälp-kunskaper.

Valikko

Övningar i första hjälpen


Målsättning:

Roverscouten kan ge första hjälp samt lära ut sina kunskaper åt andra. Roverscouten drar nytta av sina första hjälp-kunskaper.

Beskrivning:

Roverscouten fördjupar sig i ett eller flera områden inom första hjälpen och repeterar det väl. Efter repetition och fördjupning i teori arrangerar roverscouten ett tillfälle där hen lär ut sina kunskaper åt andra.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Ensiapu
Längd muutama tunti
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att se till att patrullens roverscouter behärskar vad de lärt sig. Patrulledaren hjälper vid behov till att pricka in tillfällen var roverscouten får lära ut sina kunskaper. Lotsen handleder roverscouterna i att utveckla bra sätt att lära ut första hjälpen. Lotsen kan vid behov hjälpa till i arrangemanget av utlärningstillfället.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Första hjälp

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga