Roverscouten tar hand om sitt eget fysiska välbefinnande genom ett levnadssätt som främjar hälsa. Roverscouten kan iaktta sitt eget fysiska välbefinnande och planera sitt liv så att det främjar välbefinnande. Roverscouten känner till ett vuxet och ansvarsfullt sätt att använda rusmedel.

Valikko