Roverscouten förstår dygnsrytmens betydelse för välbefinnandet. Hen kan vid behov göra ändringar i sitt liv som främjar hälsa.

Valikko

Dyngsrytm


Målsättning:

Roverscouten förstår dygnsrytmens betydelse för välbefinnandet. Hen kan vid behov göra ändringar i sitt liv som främjar hälsa.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med material som behandlar dygnsrytm och funderar över sin egen dygnsrytm utgående från materialet. Roverscouten följer med sin egen dygnsrytm och övar sig i att ändra på den enligt situation.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Terveys ja turvallisuus
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan samla ihop så brett material som möjligt kring dygnsrytm (artiklar, nyheter, videor…). Lotsen kan hjälpa roverscouterna att hitta bra material om dygnsrytm.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Fysiskt välbefinnande

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga