Roverscouten kan följa upp sin fysiska kondition och förbättra den enligt sina mål.

Valikko

Konditionstest


Målsättning:

Roverscouten kan följa upp sin fysiska kondition och förbättra den enligt sina mål.

Beskrivning:

Roverscouten gör ett konditionstest som fastställer hennes eller hans fysiska kondition. På basis av resultaten sätter roverscouten upp mål åt sig själv för att förbättra sin kondition till en önskad nivå, exempelvis en krävande vandring, tio kilometers löpning eller för militärtjänstgöringen. För att uppnå målen lägger roverscouten upp ett konditionsprogram och följer det.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.visiointitaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan söka fram ett lämpligt konditionstest eller hitta en ledare som kan hålla i testet. Lotsen kan fungera som ledare för testet eller som supporter i testsituationen. Lotsen kan också under träningsperioden regelbundet fråga hur det går för roverscouterna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Fysiskt välbefinnande

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga