Roverscouten sysslar med en lämplig motionsform som främjar hans eller hennes välbefinnande.

Valikko

Motion


Målsättning:

Roverscouten sysslar med en lämplig motionsform som främjar hans eller hennes välbefinnande.

Beskrivning:

Roverscouten håller regelbundet under en viss tid på med en motionsform med strävan att upprätthålla det egna välbefinnandet. Roverscouten strävar till att vara öppen för olika motionsformer och ställa välbefinnandet framom prestationen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Om patrullen utför aktiviteten tillsammans kan patrulledaren kartlägga och leta upp information om ortens olika motionsmöjligheter och idrottsanläggningar. Lotsens uppgift är att uppmuntra roverscouterna att röra på sig. Hen frågar regelbundet roverscouterna om vad de upplevt och hur det går med den nya hobbyn.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Fysiskt välbefinnande

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga