Roverscouten behärskar den grundläggande kunskapen om droger och rusmedel samt ansvarsfull användning av dem.

Valikko

Rusmedel och droger


Målsättning:

Roverscouten behärskar den grundläggande kunskapen om droger och rusmedel samt ansvarsfull användning av dem.

Beskrivning:

Roverscouten inhämtar information om olika droger, såsom vad som räknas som droger, vad det finns för förordningar om användning av droger och vad har bruket för effekter. Roverscouten lägger märke till vad som är en laglig, ansvarsfull och rimlig användning av droger och rusmedel.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Maailmankatsomus Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan ta fram material för utförandet av aktiviteten eller bjuda in en sakkunnig. Lotsen kan diskutera med roverscouterna om ansvarsfull droganvändning. Hen kan också framföra utmanande och provocerande kommentarer för att föra diskussionen framåt. Lotsen bör observera att roverscouterna själva eller någon i deras närhet kan ha erfarenhet av drogmissbruk. Lotsens uppgift är inte att döma någon, utan att ge roverscouterna en trygg chans att om de vill prata om sina erfarenheter.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Fysiskt välbefinnande

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga