Roverscouten känner till nyttan av vardagsmotion och tar vardagsmotionen i beaktande i sina vardagliga beslut.

Valikko

Vardagsmotion


Målsättning:

Roverscouten känner till nyttan av vardagsmotion och tar vardagsmotionen i beaktande i sina vardagliga beslut.

Beskrivning:

Roverscouten tar reda på vad som menas med vardagsmotion och vilken nytta den har för hälsan. Hen funderar också över vilka faktorer som kan förhindra nyttan av vardagsmotionen och vad man kan göra åt dessa faktorer.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: arjen-taidot Ta hand om sig själv
Ledarskapsfärdighet: Itsensä johtamisen taidot
Längd:
Målen för fostran: Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Om patrullen genomför aktiviteten tillsammans kan hen i förväg leta upp information om vardagsmotion. Lotsen kan diskutera med patrullen om vardagsmotionens betydelse för välbefinnandet och lyfta fram olika synpunkter och erfarenheter av vardagsmotionens betydelse.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Fysiskt välbefinnande

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga