Roverscouten uppfyller principen av mångsidig, hållbar och ekonomisk kost i sitt liv. Hen följer en nyttig kost genom att följa med sitt eget välbefinnande och sin kost. Roverscouten förändrar vid behov sina matvanor mot det nyttigare.

Valikko

Veckans meny


Målsättning:

Roverscouten uppfyller principen av mångsidig, hållbar och ekonomisk kost i sitt liv. Hen följer en nyttig kost genom att följa med sitt eget välbefinnande och sin kost. Roverscouten förändrar vid behov sina matvanor mot det nyttigare.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med vad som är en hälsosam och miljövänlig kost. Hen för matdagbok i ungefär en vecka och fyller så noggrant som möjligt i allt som hen sätter i munnen. Efter uppföljningen bekantar sig roverscouten med näringsrekommendationer och funderar över hur de egna matvanorna ter sig i förhållande till dem. På basis av det planerar hen en veckolång kostplan åt sig själv där hen dessutom tar ekonomiska faktorer och kostens mångsidighet i beaktande. Roverscouten följer den planerade matlistan i praktiken och följer med dess inverkan på välbefinnandet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Hemma
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Ruuanlaitto
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan hjälpa sin patrull med att skaffa fram material kring ämnet. Patrulledaren kan också exempelvis arrangera en butiksresa med patrullen där de tillsammans kan välja sina köp. Lotsen kan hjälpa roverscouterna att syna sina matvanor och hitta sådant som gör gott åt hälsan och sådant som behöver utvecklas. Hen kan ge stöd åt roverscouterna när de i planeringen av matlistan ska fundera på mångsidighet, ekonomi, ekologi och hälsosamhet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Fysiskt välbefinnande

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga