Roverscouten känner till grunderna i 7-22-åringarnas utveckling och är medveten om gruppens verksamhet. Hen vet hur man fungerar som ledare inom scouterna. Roverscouten kan hålla i trådarna för ett tryggt evenemang. Hen känner till scoutingens historia, scoutkårens traditioner, symbolikens grunder samt världsorganisationernas roll. Roverscouten känner till scouternas mål för fostran och kan använda sig av scoutmetoden i gruppens verksamhet. Hen förstår kåren som en förening.

Valikko

Grundutbildning för scoutledare


Målsättning:

Roverscouten känner till grunderna i 7-22-åringarnas utveckling och är medveten om gruppens verksamhet. Hen vet hur man fungerar som ledare inom scouterna. Roverscouten kan hålla i trådarna för ett tryggt evenemang. Hen känner till scoutingens historia, scoutkårens traditioner, symbolikens grunder samt världsorganisationernas roll. Roverscouten känner till scouternas mål för fostran och kan använda sig av scoutmetoden i gruppens verksamhet. Hen förstår kåren som en förening.

Beskrivning:

FiSSc ansvarar för utbildningens arrangemang och godkännande. Utbildningens längd är ungefär 90 minuter, vilket även innefattar tiden som används för ledarskapsuppgiften. Utbildningen kan genomföras på många olika sätt. Som kursform pågår den ungefär två hellånga veckoslut och dit hör förhandsuppgifter eller förberedande träffar samt ledarskapsövning. Till utbildningshelhetens genomförande i dess traditionella form hör alltid övernattning i terräng. Efter att man genomfört utbildningen får man ett intyg och en sölja av läder, en ”Woggle”. Den som genomfört grundutbildningen för scoutledare kan anhålla om scoutledarfullmakt, använda vitt visselpipsband och scoutledarmärke.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ihmissuhteet Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus Yhteisöön kuuluminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren uppmuntrar patrullens medlemmar att delta i grundutbildningen för scoutledare. Patrulledaren kan även se till att varje patrullmedlem för den hjälp de behöver då de utför sin ledarpraktik. Lotsen ser till att alla roverscouter anmäler sig och deltar i utbildningen. Lotsen hjälper roverscouten och kåren att hitta en lämplig ledarskapsövning åt roverscouten och en lämplig ledare för uppgiften.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga