Roverscouten förstår att hen bär ansvar för sina egna beslut och val samt deras inverkan på miljön och samhället. Roverscouten gör hållbara beslut och kan motivera dem. Roverscouten förstår skillnaden mellan prat och föresatser för aktivt engagemang och agerande.

Valikko

Hållbar utveckling

Roverscouten förstår att hen bär ansvar för sina egna beslut och val samt deras inverkan på miljön och samhället. Roverscouten gör hållbara beslut och kan motivera dem. Roverscouten förstår skillnaden mellan prat och föresatser för aktivt engagemang och agerande.

Rovercsouten bekantar sig med principerna för hållbar utvecklingen och iakttar sina egna konsumtionsval ur den hållbara utvecklingens synvinkel. Vid behov ändrar roverscouten sina konsumtionsvanor och förfaringssätt.

Valbara