Roverscouten förstår vilken inverkan olika konsumtionsvanor har på människor och miljö både nära och långt borta. Roverscouten kan välja produkter vars inverkan på jordens miljö- och sociala resurser är så liten som möjligt.

Valikko

Hållbar konsumtion


Målsättning:

Roverscouten förstår vilken inverkan olika konsumtionsvanor har på människor och miljö både nära och långt borta. Roverscouten kan välja produkter vars inverkan på jordens miljö- och sociala resurser är så liten som möjligt.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med den hållbara utvecklingsmodellens olika dimensioner och funderar hur de förverkligas i dagens samhälle. Under en veckas tid följer hen med sina egna konsumtionsvanor (t.ex. mat, kläder och transporter) och jämför dem med sina scoutkompisars. Hen jämför också sina vanor med modellen för hållbar utveckling och funderar över hurudan miljö-, ekonomisk och samhällelig inverkan de har. Hen tar exempelvis reda på vilka positiva och negativa effekter valen har på miljön samt på det företag som producerat konsumtionsvaran, företagets underleverantörer och deras anställda. Roverscouten funderar hurudana konsumtionsvanor hen skulle kunna ta i bruk som skulle vara miljövänligt och socialt hållbara samt provar på dem i praktiken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kestävä kehitys Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att försäkra sig om att alla följer sina konsumtionsvanor under åtminstone två dagar. Patrulledaren kan hitta på praktiska sätt att göra anteckningar och jämföra konsumtionsvanorna. Lotsen hjälper roverscouterna att utmana sig själva och sina konsumtionsvanor. Hen ger vid behov stöd åt roverscouterna i förändringen och är färdig att även ifrågasätta sina egna vanor.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hållbar utveckling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga