Roverscouten känner till skillnaden mellan miljömärken och olika certifikat samt deras kriterier. Hen förstår skillnaden mellan officiella märken och märken skapade av företag. Roverscouten kan göra sina val enligt rätta kriterier och gör kritiska köpbeslut.

Valikko

Miljömärken


Målsättning:

Roverscouten känner till skillnaden mellan miljömärken och olika certifikat samt deras kriterier. Hen förstår skillnaden mellan officiella märken och märken skapade av företag. Roverscouten kan göra sina val enligt rätta kriterier och gör kritiska köpbeslut.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med olika miljömärken och certifikat som finns runt omkring samt deras kriterier. Hen undersöker reklam och funderar hur man försöker påverka köpbesluten med miljömärken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kestävä kehitys Medialuku Vaikuttaminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledaren ansvarar för aktivitetens praktiska utförande. Hen förbereder ett intressant sätt att bekanta sig med olika märkningar. Lotsen ger stöd och sparrar patrulledaren när hen förbereder aktivitetens utförande.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hållbar utveckling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga