Roverscouten känner till människans inverkan på miljön. Hen kan kontrollera effekterna av sin egen verksamhet och om det behövs förändra den till en mera hållbar form.

Valikko

Min relation till miljön


Målsättning:

Roverscouten känner till människans inverkan på miljön. Hen kan kontrollera effekterna av sin egen verksamhet och om det behövs förändra den till en mera hållbar form.

Beskrivning:

Roverscouten observerar under en tid förändringar i miljön som orsakats av människans aktivitet. Hen diskuterar kring sin egen relation till miljön, funderar hurudana effekter hans eller hennes verksamhet har på miljön och lägger fram viktiga miljöaspekter åt sig själv.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kestävä kehitys Vaikuttaminen Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Om patrullen utför aktiviteten tillsammans kan patrulledaren fungera som diskussionsledare och locka alla med för att säga sina åsikter. Lotsens uppgift är att utmana roverscouterna till att tänka kritiskt och göra observationer av eget initiativ.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hållbar utveckling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga