Roverscouten känner igen olika tecken på ekologiska fotavtryck och förstår uträkningsmetoderna bakom dem. Roverscouten förhåller sig kritiskt till olika uträkningar som syns i media och kan uppskatta deras trovärdighet.

Valikko

Mina fotavtryck


Målsättning:

Roverscouten känner igen olika tecken på ekologiska fotavtryck och förstår uträkningsmetoderna bakom dem. Roverscouten förhåller sig kritiskt till olika uträkningar som syns i media och kan uppskatta deras trovärdighet.

Beskrivning:

Roverscouten tar reda på hurudana ekologiska fotavtryck som finns. Hen lägger särskilt märke till fotavtryckens uträkningsmetoder och vetenskapliga bakgrund. Hen räknar ut ett par fotavtryck åt sig själv och funderar hur de illustrerar hans eller hennes ansvarsfullhet i livet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: kestava-kehitys medialuku
Längd:
Målen för fostran: Ansvar för livsmiljön
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan på förhand söka fram uträkningssätt för några olika fotavtryck. Patrulledaren leder de andra att presentera kritiska observationer angående uträkningsmetoderna. Lotsen handleder roverscouterna till kritiskt tänkande.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hållbar utveckling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga