Roverscouten förstår att hen är en del av den internationella scoutrörelsen och vet hurudana internationella möjligheter scoutingen erbjuder. Hen vet hur man kan vara internationell även i hemlandet. Roverscouten kan samarbeta med scouter med olika nationalitet.

Valikko

Internationell scouting

Roverscouten förstår att hen är en del av den internationella scoutrörelsen och vet hurudana internationella möjligheter scoutingen erbjuder. Hen vet hur man kan vara internationell även i hemlandet. Roverscouten kan samarbeta med scouter med olika nationalitet.

Roverscouten deltar i internationell scoutverksamhet antingen i Finland eller utomlands. Förutom den här kontrollen genomför hen också ett separat utlandsprojekt i roverscoutperiodens slutskede.

Valbara