Roverscouten klarar av att vara internationell i Finland. Hen kan presentera sin egen kultur och dess traditioner.

Valikko

Internationellt i Finland


Målsättning:

Roverscouten klarar av att vara internationell i Finland. Hen kan presentera sin egen kultur och dess traditioner.

Beskrivning:

Roverscouten presenterar den finländska scoutverksamheten och det finska samhället för personer som kommer från en annan kultur.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Scoutkultur suomalainen-kulttuuri Kommunikation
Ledarskapsfärdighet: Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: yhteisoon-kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren tar hand om kontakten till utländska scouter. Hen uppmuntrar patrullmedlemmarna att delta i kommunikation på ett främmande språk. Lotsen hjälper vid behov med att leta efter kontakter.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Internationell scouting

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga