Roverscouten vågar delta i ett internationellt scoutevenemang utomlands ensam eller tillsammans med sin patrull.

Valikko

Scout ute i världen


Målsättning:

Roverscouten vågar delta i ett internationellt scoutevenemang utomlands ensam eller tillsammans med sin patrull.

Beskrivning:

Roverscouten tar reda på om världsorganisationernas och olika länders verksamhet för roverscouter. Hen åker utomlands på ett scoutevenemang.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden taitoalueet.kansainv%c3%a4lisyys taitoalueet.partiokulttuuri taitoalueet.rohkeus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd A pitkäkestoinen
Mål för fostran kasvatustavoitteet.osaaminen-ja-ongelmanratkaisu kasvatustavoitteet.ryhmassa-toimiminen kasvatustavoitteet.toisten-kunnioittaminen kasvatustavoitteet.yhteiskunnallinen-vaikuttaminen kasvatustavoitteet.yhteisoon-kuuluminen
Ledarens uppgift: Om patrullen åker utomlands tillsammans bör patrulledaren hålla i arbetsfördelningen för projektet. Lotsens uppgift är att uppmuntra roverscouterna att åka på ett scoutevenemang utomlands. Vid behov kan hen hjälpa patrullen i informationssökning och praktiska arrangemang.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Internationell scouting

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga