Roverscouten vågar delta i ett internationellt scoutevenemang utomlands ensam eller tillsammans med sin patrull.

Valikko

Scout ute i världen


Målsättning:

Roverscouten vågar delta i ett internationellt scoutevenemang utomlands ensam eller tillsammans med sin patrull.

Beskrivning:

Roverscouten tar reda på om världsorganisationernas och olika länders verksamhet för roverscouter. Hen åker utomlands på ett scoutevenemang.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kansainvälisyys Partiokulttuuri Rohkeus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Om patrullen åker utomlands tillsammans bör patrulledaren hålla i arbetsfördelningen för projektet. Lotsens uppgift är att uppmuntra roverscouterna att åka på ett scoutevenemang utomlands. Vid behov kan hen hjälpa patrullen i informationssökning och praktiska arrangemang.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Internationell scouting

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga