Roverscouten vågar delta i ett internationellt scoutevenemang utomlands ensam eller tillsammans med sin patrull.

Valikko

Scout ute i världen


Målsättning:

Roverscouten vågar delta i ett internationellt scoutevenemang utomlands ensam eller tillsammans med sin patrull.

Beskrivning:

Roverscouten tar reda på om världsorganisationernas och olika länders verksamhet för roverscouter. Hen åker utomlands på ett scoutevenemang.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Internationellt Scoutkultur rohkeus
Ledarskapsfärdighet: Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: osaaminen-ja-ongelmanratkaisu ryhmassa-toimiminen toisten-kunnioittaminen yhteiskunnallinen-vaikuttaminen yhteisoon-kuuluminen
Ledarens uppgift: Om patrullen åker utomlands tillsammans bör patrulledaren hålla i arbetsfördelningen för projektet. Lotsens uppgift är att uppmuntra roverscouterna att åka på ett scoutevenemang utomlands. Vid behov kan hen hjälpa patrullen i informationssökning och praktiska arrangemang.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Internationell scouting

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga